Stona Główna
Oferta
Psychoterapia
Czym jest psychoterapia
Najczęstsze pytania
Psychoterapia Gestalt
Superwizja
Warsztaty
O mnie
Inspiracje
czytelnia
Warto przeczytać
Linki
Kontakt

Psychoterapia Gestalt

Dla większości osób poszukujących pomocy nie ma specjalnego znaczenia, w jakim nurcie pracuje psychoterapeuta - czy jest to np. psychoanaliza, terapia poznawczo-behawioralna czy Gestalt. Ważne jest, czy osoba terapeuty budzi zaufanie i czy spotkania z nim są pomocne. A tych, którzy są ciekawi, czym jest psychoterapia Gestalt, zapraszam do zapoznania się ze Wskazówkami Gestalt oraz przeczytania tych kilku informacji poniżej.

W psychoterapii Gestalt najważniejsze są:

KONTAKT

Psychoterapia Gestalt jest "sztuką kontaktu", gdyż to, co najważniejsze dzieje się w autentycznym spotkaniu dwojga osób: Terapeuty i Klienta. Nie ma tu "wszystko-wiedzącego Lekarza" i "nic-nie-wiedzącego pacjenta". Terapeuta wierzy, że Ty sam wiesz, co jest dla Ciebie dobre, dlatego towarzyszy i pomaga Ci w poszukiwaniu tego, co uznasz za najlepszego dla siebie.

ŚWIADOMOŚĆ

Świadomość jest kluczem do zmiany. Terapia Gestalt pomaga uświadomić sobie, czego naprawdę pragniemy i co utrudnia nam zaspokojenie tych pragnień.

WYBÓR

Gdy już widzimy, co takiego robimy, że doświadczamy cierpienia, możemy zdecydować, co dalej. Czy zostać przy starych sposobach zachowania czy zaryzykować nowe? W każdej chwili możemy wybierać między odtwarzaniem przeszłości, a tworzeniem swojego życia w nowy sposób. Dlatego zmiana jest zawsze możliwa.

DOŚWIADCZENIE

Wartość terapii Gestalt tkwi nie w słowach, lecz w doświadczeniu. W terapii tworzy się bezpieczna przestrzeń, aby można było doświadczyć siebie w inny sposób, głębiej skontaktować się ze swoimi emocjami, poeksperymentować z różnymi sposobami sięgania, po to, czego potrzebujesz.
Skupienie się na TU i TERAZ, aby naprawdę doświadczyć smaku życia, zamiast pozostawać sferze fantazji i wyobrażeń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wiele osób, w ten czy inny sposób, unika odpowiedzialności za swoje życia - narzekając czy obwiniając (siebie, innych, los). W terapii podążamy w kierunku wzięcia odpowiedzialności za swoje życia, poczucia, że to ja jestem jego autorem. To daje poczucie siły i wolności.

HOLISTYCZNE postrzeganie człowieka

w kontekście jego ciała, uczuć, myśli i relacji z otoczeniem. Terapeuta Gestalt próbuje poznać Cię jako całego człowieka, ze wszystkimi Twoimi uczuciami i myślami, potrzebami i marzeniami, sprzecznościami i konfliktami.

INTEGRACJA całości siebie

poprzez dostrzeżenie odrzucanych dotąd części swojego "ja" - nieakceptowanych uczuć, pragnień czy potrzeb.

Krótko mówiąc, psychoterapia Gestalt pomaga prowadzić Cię:
OD pragnienia akceptacji przez otoczenie DO akceptacji siebie;
OD zewnętrznych źródeł oparcia DO oparcia w samym sobie;
OD narzekania czy obwiniania DOodpowiedzialności i sprawczości;
OD tego, co myślisz, że "musisz" DO tego, czego naprawdę chcesz;
OD niezadowolenia ze swojego życia DO radości i spontaniczności.

To ciekawa i twórcza droga. Zapraszam Cię w tą podróż...© ZAUFAJ SOBIE. Gabinet psychoterapii i inspiracji, Warszawa, 2012