Stona Główna
Oferta
Psychoterapia
Superwizja
Warsztaty
O mnie
Inspiracje
czytelnia
Warto przeczytać
Linki
Kontakt

Oferta

Na wszystkie spotkania zapraszam w bezpośrednim kontakcie, do gabinetu na Żoliborzu. Możliwe są też spotkania online.

Konsultacja psychologiczna – spotkanie, którego celem jest wstępne rozeznanie w trudnościach, z którymi zgłasza się osoba i poszukiwanie odpowiedniej dla niej formy pomocy. w trakcie spotkania omawiane są powody poszukiwania pomocy, oczekiwania osoby zgłaszającej się na konsultację i  cele terapii. Na konsultacji jest też dość czasu, aby zadań pytania i rozjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące terapii. Wszystko to służy też oswojeniu się z sytuacją rozmowy w gabinecie i z samą osobą psychoterapeuty. Konsultacja może, ale nie musi zakończyć się wspólną decyzją o rozpoczęciu psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna dorosłych – regularne, cotygodniowe spotkania, których celem jest poznanie siebie siebie, uwolnienie się od cierpienia i zmiana swojego życia. Choć zmiana ta dotyczy aktualnej sytuacji życiowej osoby, to często aby ją osiągnąć, potrzebne jest sięgnięcie do źródła danego problemu, do doświadczeń z przeszłości, które ukształtowały daną osobę. Tu znajdziesz więcej informacji o samej psychoterapii a tu o prowadzonej przeze mnie psychoterapii Gestalt.

Psychoterapia młodzieży – czas nastoletni to trudny czas, nie tylko dla rodziców nastolatków, ale przede wszystkim dla nich samych. Wiele młodych osób doświadcza zagubienia, lęków, stanów depresyjnych i innych poważnych trudności. Regularne spotkania terapeutyczne mają na celu wsparcie nastolatka w w tym czasie, lepsze zrozumienie siebie i innych wokół oraz lepsze radzenie sobie z emocjami i codziennymi problemami.

Wsparcie psychologiczne i interwencja kryzysowa – spotkania dla osób znajdujących się w kryzysie życiowym, osób po stracie bliskich (dziecka, rodzica, partnera), traumatycznym zdarzeniu (np. napaść, wypadek, nagła choroba) czy innym stresującym przeżyciu, które spowodowało załamanie i krysys. Celem spotkań w interwencji krysysowej jest odreagowanie emocji, znalezienie sposobów poradzenia sobie z daną sytuacją, przywrócenia poczucia bezpieczeństwa oraz wyjście z poczucia bezradności i osamotnienia. Spotkania koncentrują się na aktualnej trudności i sposobach jej przezwyciężenia, bez szukania źródeł w przeszłości. Częstość i regularność spotkań zależna jest od potrzeb osoby potrzebującej, od spotkań kilka razy w tygodniu do spotkań raz na miesiąc.

Konsultacje i porady wychowawcze dla rodziców – spotkania mające na celu omówienie trudności wychowawczych stających po stronie rodzica, takich jak bezradność, złość, frustracja, a związanych z określonymi zachowaniami dziecka lub po prosu niemożnością porozumienia się z dzieckiem (nastolatkiem). Spotkania pomagają zrozumieć zarówno swoje uczucia i potrzeby jak i uczucia i potrzeby dziecka oraz znaleźć nowe, lepsze sposoby porozumienia się i zakończenia konfliktu.

Superwizja – spotkania dla psychoterapeutów Gestalt oraz innych nurtów humanistyczno-doświadczeniowych, indywidualnie lub w małych, 3-4 osobowych grupach, bezpośrednio lub online. Możliwa także superwizja dla psychologów, pedagogów, asystentów rodziny i innych osób pracujących w obszarze pomocy.© ZAUFAJ SOBIE. Gabinet psychoterapii i inspiracji, Warszawa, 2012