Stona Główna
Oferta
Psychoterapia
Superwizja
Warsztaty
O mnie
Inspiracje
czytelnia
Warto przeczytać
Linki
Kontakt

Superwizja

Zapraszam na superwizję psychoterapeutów pracujących w nurtach humanistyczno-doświadczeniowych (Gestalt, terapia integracyjna, egzystencjalna, skoncentrowana na osobie) oraz psychologów, pedagogów i inne osoby pracujące w pomocy psychologicznej.
Od 2013 r. prowadzę superwizję z wolontariuszami pracującymi z dziećmi w pieczy zastępczej, a od 2022 r. z pracownikami wspierającymi seniorów. Obecnie jestem w trakcie szkolenia superwizorskiego prowadzonego przez Instytut Gestalt Studia z Czech (Jan Roubal) oraz IpsiG z Włoch (Gianni Francesetti, Michela Gecele).
Bliski jest mi Gestalt relacyjny, oparty na zaufaniu do siebie, do klienta, do procesu. Dzięki temu w bezpiecznej relacji superwizyjnej można się przyglądać wszystkim swoim wątpliwościom, trudnościom merytorycznym i osobistym, a także sięgać do swoich zasobów. W takim klimacie chcę prowadzić superwizję.

Zapraszam na superwizję indywidualną lub grupową, bezpośrednio lub online.


© ZAUFAJ SOBIE. Gabinet psychoterapii i inspiracji, Warszawa, 2012