Stona Główna
Oferta
Psychoterapia
Czym jest psychoterapia
Najczęstsze pytania
Psychoterapia Gestalt
Superwizja
Warsztaty
O mnie
Inspiracje
czytelnia
Warto przeczytać
Linki
Kontakt

Czym jest psychoterapia?

Wiele osób sądzi, że szukanie pomocy jest wyrazem słabości. Wręcz przeciwnie! Sięgnięcie po pomoc jest wyrazem siły i odwagi, żeby zacząć żyć inaczej. Wyrazem tęsknoty za pełniejszym życiem, życiem w zgodzie ze sobą.

Czym więc jest psychoterapia?
Usuwaniem przeszkód. Gdy zburzymy tamę, woda popłynie swobodnie. Podobnie z naszym życiem - gdy rozpoznamy i usuniemy przeszkody, możliwe staje się życie pełnią życia.
Wewnętrzną podróżą. Pomaga odkrywać swoje prawdziwe ja, swoje autentyczne uczucia i zaniedbane potrzeby.
A terapeuta? Jest w tej podróży towarzyszem - wspiera, pokazuje drogi i zachęca do zaryzykowania nowego...
Jednak cel podróży zawsze wyznaczasz Ty.

Jeśli chcesz przyjrzeć się temu, skąd się bierze twoje cierpienie...
Jeśli chcesz odkryć swoje zasoby...
Jeśli chcesz żyć pełniej...
.... Zapraszam na spotkanie


© ZAUFAJ SOBIE. Gabinet psychoterapii i inspiracji, Warszawa, 2012